اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۹۳۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۳۹۴۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۹۲۶۲۹۹۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز باقریان ، طبقه اول ، پلاک 31

فروش رگولاتور گاز پترو اراد 021.33929313

تلفن

    • ۳۳۹۲۹۳۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۳۹۴۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۹۲۶۲۹۹۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساز باقریان ، طبقه اول ، پلاک 31